Obchodní podmínky

Jan Kunovský 

 

Pašovice 275

Pašovice 687 56

IČ : 76441105

DIČ : CZ9009255024

 

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) provozovatele Jan Kunovský, se sídlem Šafaříkova 725, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 76441105 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou, která je starší 16 let, (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetové stránky (konfigurátoru s nezávaznou poptávkou produktů) prodávajícího. Internetová stránka je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.sperkyjann.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či fyzickou osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. V případě, že prodávající změní, doplní nebo zruší znění těchto obchodních podmínek, vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se budou řídit obchodními podmínkami ve znění účinném ke dni uzavření kupní smlouvy.

2. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní stránky je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu neobsahuje informace o nákladech spojených s dodáním zboží.

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a) objednávaném zboží ( volba materíálu, velikost prtu, volba kamenu, rytina, šířky prstenu/ů ),
b) osobní údaje ( jméno a kontakt na kupujícího)

3.4. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. 

Odeslání objednávky předchází seznámení a potvrzení souhlasu s obchodními podmínkami a zpracováním osobních údajů.

Po obdržení nezávazné poptávky kupujícího, prodávající sdělí podstatné informace a ceně zboží a vystavý po odsouhlasení všech parametrů šperku/ů fakturu, kterou následně odešle kupujícímu na e-mailovou adresu.

Po uhrazení faktury kupující souhlasí se všemi uvedenými parametry šperku/ů i s textem v patičce ve faktuře.

3.5 Následně objednávku odešle kupující prodávajícímu. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

 

Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím.

Kupující může provést storno objednávky zboží a to e-mailem na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a to nejpozději do 7 pracovních dnů pokud již není šperk vyroben.

3.6. V souvislosti s objednávkou zboží může prodávající kontaktovat kupujícího telefonicky na telefonní číslo uvedené kupujícím při vystavení faktury na e-mail kupujícího, a to v záležitostech souvisejících s plněním kupní smlouvy.

3.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

3.8. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence.

3.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

3.10. Zakázková výroba

Na zboží vyrobené na zakázku nebo na míru se nevztahuje možnost vrácení peněz ve 14-ti denní lhůtě ani možnost výměny za zboží jiné. Jedná se o šperk, který byl vyroben na míru kupujícímu s jeho požadavky na výrobu. Kupující bere na vědomí, že požadavky pro správnou výrobu šperku udal správně (velikost prstu, velikost a počet kamenů - pokud je nabídnuta, barva kovu, ryzost drahého kovu) a je za ně zodpovědný kupující. S velikostmi prstu se může lišit i konečná cena v závislosti na gramáži drahého kovu. To samé i u drahých kamenů, která se odvíjí od velikosti a kvalitě se cena může lišit. Kupující má na šperk záruku 24 měsíců od data předání šperku zhotovitelem. Kupující je povinen si šperk při vyzvednutí důkladně prohléhnout, zdali míry, které udal jsou správné. Na pozdější reklamaci nebude brán zřetel a úpravu uhradí kupující na své náklady. U zakázkové výroby je stanovena lhůta 3 až 9 týdnů na výrobu (pokud není již daný měsíc zaplněn - v sekci vytíženost) od data složení finanční zálohy kupujícím.

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby, např. podezřele nízká cena. Akční ceny zboží jsou platné do vyprodání zásob anebo do další aktualizace nabídky.

4.2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu těmito způsoby:
- dobírkou (hotově řidiči dopravce při předání zboží),
- bankovním převodem,
- hotově v provozovně při převzetí zboží.

4.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě platby bankovním převodem bude zboží expedováno až po připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího.

4.4. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku kupujícím vyzvednuta, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a dalších nákladů s tím spojených. 

4.5. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

4.6. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku/fakturu. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin (v platnosti od 1.1.2021)

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. 

4.8 Prodávající/výrobce pracuje s drahým kovem, tudíž se cena může lišit od ceny předem domluvené, která byla sjednána jako cena předběžná a může se navýšit max. o 20% v závislosti na aktuální ceně drahého kovu. Zákazník uhrazením finanční zálohy souhlasí a bere na vědomí.

5. Odstoupení od kupní smlouvy 

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy: 

 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, 
 • o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 • pokud je šperk již vyroben

5.2. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě 14 dnů od data složení finanční zálohy.

Odstoupení od kupní smlouvy odešle kupující na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Prodávající potvrdí kupujícímu v textové podobě přijetí odstoupení. Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší a bude navrácena částka zálohy, kterou kupující uhradil prodávajícímu. Toto ustanovení neplatí v případě, že je již šperk vyroben a finanční vyrovnání mezi kupujícím a prodávajícím bude řešeno vzájemnou dohodou (pokud bude možné šperk dále prodat). Pokud bude šperk vyroben pro doplnění skladových zásob a kupující tento šperk zakoupí a bude chtít odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů, tak pro navrácení musí být zboží :

 • musí být řádně zabalené, aby nedošlo k jeho poškození na cestě zpět k prodávajícímu
 • musí být nepoškozené
 • musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.)
 • s kopii dodacího listu a faktury (pokud byly vystaveny) nebo s jiným dokladem prokazujícím koupi zboží

 

Kupující vrátí zboží prodávajícímu na adresu  Jan Kunovský - Šperky JANN, Pašovice 275, 687 56 poštou nebo předá osobně na stejné adrese. Přiloží kopii prodejního dokladu.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. Prodávající neručí za případnou ztrátu nebo poškození zboží na cestě k prodávajícímu. Zboží není možno zasílat na dobírku, prodávající není povinen takto zboží převzít.

5.5. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, nebo způsobem jakým bude kupující požadovat. Vedle kupní ceny má kupující nárok i na vrácení nákladů na dodání zboží ke kupujícímu. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí a prodávající provede kontrolu zboží.

5.6. Pokud prodávající zjistí, že vrácené zboží je poškozené, opotřebené, znečištěné či částečně spotřebované, nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6. Doprava a dodání šperku

Prodávající odešle šperk po uhrazení doplatku formou faktury zaslanou na e-mailovou adresu kupujícího, který předem sdělil adresu přesného doručení prodávajícímu a kupující bere na vědomí, že adresu sdělil pravdivou a správnou.

Prodávající a kupující se předem dohodnou na volbě odeslání zboží (jestli prostřednictvím kurýrní služby nebo osobní vyzvednutí na prodejně)

S dopravou budou kupujícímu předem sděleny náklady spojené s odesláním a zabalením zboží.

7. Práva z vadného plnění 

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, 
 • zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, 
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti 
 • vyhovuje požadavkům právních předpisů. 

 

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5. Veškeré informace o zboží umístěné na internetových stránkách je informativního charakteru a nelze z něj vyvozovat právní následky.

8.6. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. Ochrana osobních údajů dle GDPR

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., a s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů.

9.2. Kupující bere na vědomí, že poskytuje prodávajícímu ke zpracování osobní údaje za účelem plnění závazků z uzavřené smlouvy. Za tímto účelem jsou zpracovávány: jméno a příjmení či obchodní firma, IČ, bydliště či sídlo, dodací adresa, telefonní kontakt a e-mail a dále veškeré kupujícím poskytnuté osobní údaje.

9.3. Osobní údaje jsou zpracovávány formou archivace v elektronické a listinné podobě v šifrovaných programech a uzamykatelných prostorách. Přístup k těmto má pouze proškolený personál.

9.4. Prodávající je oprávněn předat třetí osobě osobní údaje kupujícího pouze za účelem plnění zakázky (např. subdodavateli či dopravci). S takovým předáním osobních údajů kupující souhlasí.

9.5. Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu trvání obchodního vztahu + záruční doby. Po uplynutí těchto lhůt budou zpracovány pouze z důvodu archivace dle zvláštních právních předpisů.

9.6. Dohled nad zpracováním osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

10. Informace pro spotřebitele

10.1. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující - spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web: www.adr.coi.cz

Kupující - spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: www.ec.europa.eu/consumers/odr.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2. Fotografie zobrazující zboží na internetovém obchodu jsou pouze informativní. Některé fotografie produktů mohou obsahovat dekorativní předměty, které nemusí být součástí dodávky. Chyby a omyly v textech u produktů jsou vyhrazeny.

 • Přečteno: 17558