Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

  • Kupující má dle zákona záruku na zboží 24.měsíců od předání zboží prodávajícím.
  • Záruka se vztahuje na výrobní vady nikoliv na vady způsobené kupujícím nesprávným zacházením.
  • Pokud kupující nalezne výrobní vadu na šperku a bude chtít uplatnit reklamaci ve lhůtě 24.měsíců musí zboží neprodleně zaslat prodávajícímu k posouzení reklamace s vyplněným reklamačním protokolem uvedeným níže (zkopírovat např. do Wordu vyplnit a následně zaslat). Pokud bude zjištěno, že zboží bylo užíváno po delší dobu se zjištěnou závadou nebude na reklamaci brán zřetel.
  • Prodávající kupujícímu reklamovaný šperk opraví do původního stavu pokud to bude možné.
  • Za zaslání nesprávných velikostí prstů nebo dalších parametrů co neuvedl kupující v konfigurátoru při nezávazné poptávce se nevztahuje záruka na úpravu velikostí a dalších parametrů co kupující uvedl nesprávně a bude tato úprava zpoplatněna za předem dohodnuté kalkulace odsouhlasené kupujícím.
  • Kupující si sám ručí za to, že uvedl velikosti prstů a dalších parametrů vědomě a správně.

Tyto věci mne nebaví ani číst a ani psát jsme jen lidi a já se vždy snažím udělat šperk aby byl zákazník maximálně spokojený. Pokud by byla na Vaší straně nějaká nespokojenost pojďme ji společně v klidu vyřešit.

 

 

REKLAMAČNÍ PROTOKOL

Firma/jméno a adresa kupujícího:

 

 

 

 

 

IČ:

DIČ:

Poznámky:

Zpáteční adresa pro zaslání zboží:

(Je-li shodná s výše uvedenou, nevyplňujte!) 

 

 

 

Kontaktní osoba: 

Telefon: 

E-mail:

 

 

 

Reklamované zboží: 

Datum nákupu:
(Datum vystavení faktury)

Číslo faktury:

 

Podrobný popis závady: *

 

 

 

 

*) Co nejpodrobněji specifikujte závadu. Podstatně tak ulehčíte i zkrátíte celý proces vyřízení reklamace.

Návrh způsobu řešení reklamace:

 

 

 

Zboží bude přijato k reklamačnímu řízení za těchto podmínek:

1. Zboží bude předáno prodávajícímu k reklamačnímu řízení kompletní v původním obalu nebo obalu, který bude dostatečně chránit zboží při přepravě (kupující zodpovídá za tento obal), na náklady kupujícího.

2. Zboží nesmí být mechanicky poškozeno kupujícím. Pokusy kupujícího o opravu zboží jsou nepřípustné a může být na ně pohlíženo jako na neoprávněnou reklamaci!

3. Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci ve prospěch kupujícího v co nejkratším termínu, a nejpozději do 30 dnů od přijetí bude zboží odesláno kupujícímu. Pokud kupující předá k reklamaci nekompletní zboží, vyhrazuje si prodávající právo prodloužit tuto dobu.

Podepsáním tohoto reklamačního protokolu kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi v plném rozsahu souhlasí.

 

 

Datum: __________________                                     Podpis kupujícího: ___________________________ 

 

Prodávající:

Jan Kunovský

Pašovice 275

Pašovice 687 56
IČ : 76441105

DIČ : CZ9009255024

 

Reklamované zboží zašlete na adresu :

Jan Kunovský - Šperky JANN

Pašovice 275

Pašovice 687 56 

  • Přečteno: 16756